Vēsture

2011

 • Tika veikta ārzemju datu pārraides kanālu optimizācija. Tās rezultātā VERSIJA var vienlaicīgi izmantot vismaz divus neatkarīgus ārzemju datu pārraides kanālus, kuru summārā caurlaides spēja jebkurā brīdī ir pietiekama pašreizējai datu plūsmai.

2010

 • 10. februāris – kopējā starptautisko kanālu caurlaides spēja sasniedz 200 Mbps.

2009

 • 26. februāris – kopējā starptautisko kanālu caurlaides spēja sasniedz 140 Mbps.
 • 11. maijs – kopējā starptautisko kanālu caurlaides spēja sasniedz 150 Mbps.
 • Decembris – par elektronisko sakaru tīkla modernizāciju firmā VERSIJA telekomunikāciju specialists Dmitrijs Kostins tika apbalvots ar Latvijas Telekomunikāciju asociācijas Goda rakstu.
 • Decembris – SIA VERSIJA valdes loceklis profesors Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Karpuhins tika apbalvots ar LR Satiksmes Ministrijas Atzinības rakstu par aktīvu darbību Latvijas Telekomunikāciju asociācijā radiofrekvenču spektra jautājumu risināšanā.

2008

 • 20. februāris – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izsniedz SIA VERSIJA atļauju radiofrekvenču diapazona 2300 – 2400 MHz komerciālai izmantošanai.
 • 10. jūnijs – kopējā starptautisko kanālu caurlaides spēja sasniedz 100 Mbps.
 • 28. oktobris – kopējā starptautisko kanālu caurlaides spēja sasniedz 110 Mbps.

2007

 • 4. jūlijs – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izsniedz SIA VERSIJA atļauju radiofrekvenču diapazona 17,7 – 19,7 GHz komerciālai izmantošanai.
 • 11. jūlijs – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izsniedz SIA VERSIJA atļauju radiofrekvenču diapazona 5875 – 5925 MHz komerciālai izmantošanai.
 • 4.-5. septembris – VERSIJA nodrošina ātrgaitas interneta pieslēgumu autobusam, kurš aprīkots ar specializētām iekārtām Eiropas projekta SWEETS (Space Weather and Europe – an Education Tool with the Sun) vajadzībām. Starptautiskā heliofiziskā gada ietvaros SWEETS organizēja autobusa turneju pa 9 Eiropas valstīm. Rīgā tā pieturas punkts bija Arhitektu ielā.
 • 19. decembris – kopējā starptautisko kanālu caurlaides spēja sasniedz 90 Mbps.

2006

 • Septembris – firmas VERSIJA 15 gadu jubilejā saskaņā ar uzņēmuma iedibināto tradīciju katrs abonents saņem dāvanu – šoreiz prāta spēli „15”.
 • 3. novembris – tiešais 1 Gbps pieslēgums Lattelecom tīklam.
 • 20. novembris – kopējā starptautisko kanālu caurlaides spēja sasniedz 72 Mbps.

2005

 • 27. janvāris – 1 Gbps pieslēgums pie LIX (Telia).
 • 19. decembris – kopējā starptautisko kanālu caurlaides spēja sasniedz 57 Mbps.

2004

 • 30. aprīlis – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izsniedz SIA VERSIJA atļauju radiofrekvenču diapazona 5470 – 5725 MHz komerciālai izmantošanai. Sākas Proxim Tsunami iekārtu uzstādīšana VERSIJAS klientiem.
 • 20.-21. augusts – pasaules čempionāta Formula 2000 Rīgas posma sacensību norises laikā VERSIJA nodrošina preses centra un sacensību sekretariāta interneta pieslēgumu. Izmantotas Proxim Tsunami MP.11a iekārtas, pieslēguma vieta – AB dambis.
 • 17. decembris – kopējā starptautisko kanālu caurlaides spēja sasniedz 20 Mbps.

2003

 • Janvāris – SIA VERSIJA abonenti saņēmuši iespēju piekļūt savam elektroniskajam pastam ar webmail palīdzību.
 • Maijs – jaunajā serveru zālē pievienots optiskais kabelis un uzstādīts pirmais serveris.
 • 20. oktobris – SIA VERSIJA logo reģistrēts kā preču zīme.
 • 30. oktobris – kopējā starptautisko kanālu caurlaides spēja sasniedz 9,5 Mbps.
 • 5. novembris – otrais 100 Mbps pieslēgums pie LIX (Lattelekom).
 • 19. decembris – pirmo reizi Latvijā SIA VERSIJA birojs Arhitektu ielā 1 pieslēgts internetam ar Proxim Tsunami MP.11a iekārtu palīdzību, nodrošinot datu pārraides ātrumu līdz 24 Mbit/s.

2002

 • 2. janvāris – kopējā starptautisko kanālu caurlaides spēja sasniedz 2,5 Mbps.
 • Maijs – sakarā ar EUnet tīkla reorganizāciju pieņemts lēmums preču zīmes EUnet vietā atgriezties pie firmas nosaukuma VERSIJA izmantošanas šiem mērķiem.
 • Jūlijs – jauns SIA VERSIJA darbības virziens: tagad SIA VERSIJA piedāvā ne tikai interneta pakalpojumus, bet arī uzticamu datortehniku. Visi datori tiek pakļauti pirmspārdošanas testēšanai, tiem dota garantija līdz 3 gadiem, atkarībā no konfigurācijas.
 • Septembris – radīts jauns firmas stils, SIA VERSIJA logo, iesniegts pieprasījums preču zīmju reģistrācijai, atjaunota mājaslapa.
 • 20. septembris – 100 Mbps pieslēgums pie LIX (Latvian Internet eXchange).
 • Decembris – saskaņā ar LR likumu „Par telekomunikācijām” un „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” SIA VERSIJA saņem publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operatora individuālo licenci (SPRK licence Nr.T10019).
 • 20. decembris – SIA VERSIJA reģistrē preču zīmi “Biznesa klases internets”.
 • 28. decembris – kopējā starptautisko kanālu caurlaides spēja sasniedz 5,5 Mbps.

2001

 • Aprīlis – sākta optiskā tīkla būve, ieguldīti pirmie 290 optiskā kabeļa metri.
 • 1. maijs – atvērts otrais modemu pūls uz ISDN30 bāzes Economy Class savienojumu apkalpošanai. Tagad Economy Class savienojuma ātrums kļuvis tāds pats kā Business Class savienojumā, kopējais modemu ieeju skaits sasniedzis 85.
 • Maijs – SIA VERSIJA noslēdz līgumu ar RIPE NCC (Eiropas centrs adrešu telpas sadalei) un saņem LIR (Local Internet registry) statusu, kas dod tiesības sadalīt adrešu telpu abonentu lokālo tīklu interneta pieslēgumam.
 • Septembris – sakarā ar firmas 10 gadu jubileju visi VERSIJA/EUnet Latvia abonenti saņem apsveikumus un dāvanas.

2000

 • Aprīlis – VERSIJA/EUnet Latvia mājaslapā parādās jauns pakalpojums Scheduled mail – atlikta ziņojumu nosūtīšana uz adresāta e-pastu vai mobilo tālruni, turklāt nosūtīšanas datumu un laiku var ieplānot pat veselu gadu uz priekšu.
 • Vasara – nodibināta Latvijas Interneta asociācija (LIA). Dibinātāju vidū (15 firmas un organizācijas) ir arī SIA VERSIJA.
 • Septembris – pirmajam klientam nodrošināts pastāvīgs ātrgaitas pieslēgums internetam ar DSL (Digital Subscriber Line) palīdzību.

1999

 • 1. janvāris – atvērts jauns modemu pūls uz ISDN30 bāzes (trīsdesmit universālu līniju atbalsta modemu (V.90, K56Flex) un ISDN savienojumus). Kopējais modemu ieeju skaits sasniedz 55.
 • 15. februāris – sākas Economy Class Internet (alternatīva iespēja izmantot internetu par zemāku cenu) pakalpojumu sniegšana.
 • Jūnijs – uz VERSIJAS web servera palaists Moškova bibliotēkas tīmekļvietnes „spogulis”; tā ir pati pazīstamākā Runet elektroniskā web bibliotēka.

1998

 • Jūnijs – pirmajiem klientiem ar radiosavienojuma palīdzību nodrošināts pastāvīgais interneta pieslēgums ar ātrumu 2Mbit/s. BreezeNet iekārtas atbalsta ciklisku līmeņu apiešanu (multihopping) frekvenču diapazonā, izvēloties optimālāko. Pēc pusgada šo pakalpojumu jau izmantoja klienti 30 Rīgas biroju centros.
 • Novembris – parakstīts līgums ar izstāžu kompāniju Prima Skonto, saskaņā ar kuru SIA VERSIJA kļūst par oficiālu interneta piegādātāju izstādēs, kuras notiek Olimpiskajā Skonto hallē.

1997

 • Jūnijs – VERSIJA izveido un sāk izplatīt instalācijas komplektu (Installation Kit), kurā ietilpst programmas Netscape Navigator un TCPMAN patstāvīgai iezvanpieejas interneta ierīkošanai un noregulēšanai. Kopā ar šo komplektu lietotājs saņem iespēju bez maksas strādāt internetā 24 stundas.

1996

 • Sākas pakalpojuma co-location sniegšana; pirmais klients izvieto savu serveri VERSIJAS tehniskā dienesta teritorijā.
 • Аprīlis – parakstīts līgums ar kompāniju EUnet International BV, saskaņā ar kuru firma VERSIJA saņem Eiropas tīkla EUnet nacionālā operatora tiesības Latvijā (EUnet Latvia).
 • Septembris – SIA VERSIJA speciālisti kopā ar firmu Soft-Tronik Riga organizē un vada vairāku lietotāju grupu mācības par interneta apguves pamatiem.
 • Novembris – nomātais kanāls savieno VERnet un EUnet maģistrālo tīklu (Tallina).
 • Decembris – birojs tiek pārvietots uz Arhitektu ielu 1, kur tas joprojām atrodas arī šobrīd.

1995

 • Būtiski paplašinās to pakalpojumu saraksts, kuri tiek piedāvāti tiešsaistes režīmā: piekļuve statistikas serverim, piekļuve uzziņu dienesta “Viss par visu” informatīvajai datu bāzei utt.
 • Rudens – tehniskie dienesti pārceļas uz Pērses ielu 2 ir stratēģisks solis, kas dod maksimālas iespējas pieslēgumam ātrgaitas starptautiskajiem kanāliem.
 • Decembris – pirmo reizi nokomplektēts un gan pašu vajadzībām, gan komercprojektos izmantots komplekts Apache+PHP+Postgres95 (PHP v.0.8, Apache v.1.0).

1994

 • Izveido un ievieš ekspluatācijā statistikas serveri. Šī ir unikāla firmas VERSIJA programmētāju izstrādne, kas joprojām veiksmīgi tiek galā ar savām funkcijām.
 • VERSIJA ir pirmā, kas saviem klientiem rada informācijas sistēmu – elektronisko katalogu prototipu. VIS (VERnet Information Service) – hiperteksta norādes saraksts (tematiskās sadaļas), kas lietotājam atvieglo tiešsaistes piekļuvi vajadzīgajai informācijai.
 • Мaijs – pirmais WWW-serveris Latvijā – Latvia Online.

1993

 • Pavasaris – uz automātiskā starptautiskā telefona tīkla ISKRA bāzes izveidots pašu starptautiskais sakaru kanāls ar Sanktpēterburgu 19,2 Kbit/s.
 • Rudens – starptautiskais kanāls sāk darboties tiešsaistes režīmā.
 • Izstrādāta un nodota klientu rīcībā tiešsaistes piekļuve USENET pakalpojumiem (jaunumu grupas) un Gopher (hierarhisko izvēlņu sistēma).

1992

 • Februāris – pašiem savs pasta serveris, sākam patstāvīgi piedāvāt e-pasta pakalpojumus. Valdības sakaru kanāla ISKRA noma pasta pārraidei sesiju režīmā.
 • Мaijs – VERSIJA saņem EUnet/Relcom tīkla oficiālā pārstāvja tiesības Latvijā.

1991

 • 27. augusts – SIA VERSIJA reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā.
 • Rudens – VERSIJA kā firmas Jet apakšuzņēmējs sāk piedāvāt e-pasta pakalpojumus.
MŪSU SADARBĪBAS FORMULA:
KLIENTS=PARTNERIS